Review công ty Ichina(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Ichina


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Reviewer (Manager)Công ty có thằng giám đốc bẩn vãi lìn, chỉ chăm chăm xem nhân viên có gì để học xong đuổi, rách vl

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IchinaReview Công ty

Ichina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *