Review công ty Infolog Vietnam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Infolog Vietnam


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

fake (Dev)Chỗ làm view đẹpCông việc liên quan nhiều business nghiệp vụ, code không khó.Lương thưởng đúng hạn.Không biết chê chỗ nào luôn.

Trung (Technical Architecture)Cơ sở vật chất tốt, chăm lo đời sống nhân viên. Giờ đông vui rồi.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Infolog VietnamReview Công ty

Infolog Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *