Review công ty INSO(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


INSO


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

F*k VNTV (Tay sai quèn)1. CEO là thánh thần, là trời phật, CEO nói cấm cãi nếu cãi xác định ra đi nhẹ thì gây khó dễ nặng thì quịt lương2. CEO thông minh kiệt xuất tham gia vào tất cả mọi mặt trận từ thiết kế đến quy định biến trong code, sai kệ mày tao thích3. CEO chửi nhân viên đến mức người thân bị ám ảnh, công ty là của tao, bọn mày làm thuê cứ ngồi mà nghe4. CEO quịt tiền đối tác, quịt tiền nhân viên cũ quay lại hỗ trợ thời điểm khó khăn5. CEO mớm lời nhân viên dưới quyền hoạch hoẹ, gây khó dễ nhân viên hoặc đối tác. Lúc sai thì tự chịu6. CEO ko bao giờ ký bàn giao khi nhân viên nghỉ việc để dễ bề đổ tội cho người khác7. …1000 điều kể ko hết, ai muốn trải nghiệm xin mời apply

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

INSOReview Công ty

INSO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *