Review công ty Intracom(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Intracom


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên cũ (KS)Công ty to lắm nên lúc đầu vào làm cũng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài, mang tiếng là của shark Việt ngày ngày nói đạo lý nhưng có vào làm việc mới thấy anh em ơi, lương tháng trước thì cuối tháng sau, thậm chí đầu tháng sau nữa mới trả cho nhân viên, chậm 30 – 35 ngày là chuyện cơm bữa. Mấy em trên văn phòng thì như mẹ thiên hạ, văn hóa giống văn hóa nhà nước, cấp trên thì toàn anh em con cháu nhà sếp hết, nên chả bao giờ có chuyện được lên chức ở đây. Hai năm thui chột ở đây giờ quyết định nghỉ,anh em vào thì cân nhắc

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IntracomReview Công ty

Intracom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *