Review công ty JGC Vietnam(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


JGC Vietnam


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Kỹ sư công ty mẹ (Cu ly)Đội ngũ sếp khó tính nhưng cực kỳ quan tâm nhân viên và có năng lực cao. HR GA lúc nào cũng quan tâm đến quyền lợi của anh em. Admin bên Nhật thì xinh và vui vẻ cực kỳ.Anh em có tiếng anh tốt thì nên ứng tuyển nhé, sẽ có cơ hội học hỏi nhiều đấy.

Người ứng tuyển (Quèn)Lần đầu tiên apply một công ty qua topCV k thấy hr xem CV, gửi mail k phản hồi đã nhận được chưa, chat với page không trả lời. Hay hr chê ứng viên k đủ trình độ cho vị trí kĩ thuật???? Yêu cầu đâu có ít. Rất mong muốn apply nhưng thôi.

Best VN (Nhân viên cũ)Công ty max bựa, làm ăn như đầu b***

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

JGC VietnamReview Công ty

JGC Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *