Review công ty Jobchat(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Jobchat


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

No Name (Intern 2 tháng)Công ty khá tốt. Trước có thực tập ở đây 2 tháng(hồi trước là 3CTechnology):- Quy trình làm việc rõ ràng(scrum), sáng lên daily, chiều về report. Mấy anh review code rất kĩ nên skill cải thiện khá nhiều.- Mọi người trong cty rất thoải mái, anh Đạo nhiệt tình, trách nhiệm. Cty có người nấu cơm trưa luôn. Thường cuối tuần thì member thường làm các buổi sharing kiến thức.Trước thì văn phòng khá nóng nhưng giờ chắc đỡ rồi. Hồi trước bận học quá chạy lên chạy về khá mệt nên hết intern là xin nghỉ. Nói chung là tốt.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

JobchatReview Công ty

Jobchat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *